Kolo je simbol tistih, ki se na poti k lastnemu uspehu ne morejo naslanjati na druge.

Merkur - GIC Gradnje (2008)

Evropa na dveh kolesih

Prva kolesa so se pojavila pri nas okoli leta 1880. Literatura navaja, da skoraj istočasno v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Po prvi svetovni vojni je kolesarstvo postalo najbolj razširjena športna panoga v Sloveniji. Pri nas so bila najprej kolesa modna muha, kot znak prestiža, kasneje pa postala enostavno in praktično prevozno sredstvo. S kolesi so se tedaj pojavile težave, saj so plašila ljudi in živali ter povzročala nered predvsem v mestih. Zato so takratne oblasti predpisale kolesarski red tudi z zakonom. Tudi začetek največje kolesarske dirke Tour de France sega v leto 1903.

Sedaj ima kolesarstvo povsem drugačen pomen. Vsakdanjost obremenjuje ljudi s težavami, ki jih takrat niso poznali. V mestih so že pozabili, kako diši sveži zrak nekje na podeželju. Zato se lahko vsak vrne iz mesta v naravo s kolesom in tam najde smisel življenja. Tako hitro pozabi na vsakdanje težave. Napredek pri izdelavi raznovrstnih koles je od takrat ogromen. Najpomembnejši del kolesa, to je njegov ,,motor,, je popolnoma isti kot pred 130 leti. Mislim na kolesarja , ki ima vlogo motorja, potovalnega računalnika, energije in šoferja. Mogoče je le energija, ki jo motor uporablja sedaj kvalitetnejša.

Kolesarji iz Mestinja smo si zadali cilj, da prevozimo Evropo s kolesi. Za doseganje tega cilja je potrebno kar nekaj priprav tudi v naravi na svežem zraku. Plan uresničujemo postopoma. Leta 2006 smo kolesarili na jug preko Albanije do Beograda. Na sever smo vrteli pedale leta 2007 s pomočjo Kozmetike Afrodita. Letos s pomočjo generalnega sponzorja GIC GRADNJE, ostalih sponzorjev in donatorjev planiramo osvojiti vzhod Evrope.

Kaj planiramo naslednje leto pa verjetno ni težka uganka. Delati nekaj dvakrat po mojem nima smisla. Zato verjetno ne bomo ponavljali tras potem, ko bomo pregledali Evropo na vse štiri smeri neba. Izziv je odprt tudi za Vas spoštovani simpatizerji rekreativnega kolesarjenja. Pridružite se nam.

Janez Colnerič

Predstavitev sponzorja:

Družba GIC GRADNJE d. o. o. je mlado, hitro rastoče gradbeno podjetje, ki z lastnim znanjem in strokovno usposobljenostjo, uspešno posluje predvsem na slovenskem tržišču.

Podjetniško soočenje z nemirnimi podjetniškimi vodami, marljivo delo, neizčrpni entuzijazem in nenehna vizija s postavljenimi trdnimi temelji svoje uspešne podjetniške zgodbe, segajo v leto 1990. Takrat je podjetje začelo delovati s skromnim prometom, pridobljenimi posli, v glavnem z deli za individualne naročnike s področja stanovanjske gradnje, sledila je konstantna rast po velikosti, nenehno se je večalo tudi število zaposlenih.

Kvaliteta izvedenih del, strokovnost kadra, nenehno povečevanje obsega del in predvsem pripravljenost ustreči vsakemu naročniku ter prilagajanje ponudbe individualnim potrebam, so zaznamovali prehojeno pot v podjetju in ostajajo jasna vizija podjetja v tudi bodoče.

Družba Gic gradnje ima poleg kapitalskih povezav s podjetji v Sloveniji in na Hrvaškem tudi posebnost na plemenitem dvorcu Strmol v Rogatcu, s protokolarnimi prostori in vinoteko z bogatim izborom vin.

Na področju trgovine uspešno sodelujejo s podjetjem Merkur z lastno franšizno prodajalno gradbenega in drugih materialov Merkur - PC Negonje Rogaška Slatina, kot največji franšizij Merkurja v Sloveniji in na Hrvaškem.

V družbi je vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2000, sistem varovanja okolja v skladu z mednarodnim standardom ISO 14001, na področju varnosti in zdravja pri delu pa imajo vzpostavljen sistem in pridobljen certifikat v skladu z mednarodnim standardom OHSAS 18001:1999.

Vodilo vsakega posameznika v družbi sta timsko delo in želja postati pozitivno misleče, hitro rastoče, stroškovno učinkovito in odlično organizirano podjetje, ki temelji na odgovornosti do zaposlenih in do družbenega okolja. Poslanstvo družbe temelji na napredku, inovativnosti in sproščenem odnosu med zaposlenimi.

Prav zaradi odgovornosti do okolja, v katerem deluje, se družba Gic gradnje v okviru zmožnosti in svojih planov, tudi nenehno udejstvuje pri donacijah in reklamiranjih raznih športnih aktivnosti. Popularizacija športa predvsem pri mladih predstavlja najboljšo naložbo vsakega podjetja do okolja, v katerem ustvarja svojo zgodbo o uspehu.

GIC GRADNJE d. o. o.
Direktor Ivan Cajzek
 

Projektna naloga 2008

Kolesarska sekcija Športnega društva Mestinje želi v letu 2008 izvesti kolesarski maraton po vzhodnih državah Evrope (Hrvatska, Madžarska, Češka, Poljska).

V letu 2006 je projekt Prijateljstvo 2006 zajemal države južno od Slovenije in v letu 2007 severno od Slovenije. Za projekt 2009 ostanejo države zahoda kot ena od možnih variant.

V Projektni nalogi so smernice za pripravo projekta za leto 2008:
 
  1. Izbor imena maratona: MERKUR - GIC GRADNJE 2008
2. Termin maratona: junij 2008
3. Trajanje maratona: 9 dni
4. Število etap: 8
5. Približna dolžina maratona: cc. 1.600 km
6. Startna prireditev: v Gdansk na Poljskem
7. Ciljna prireditev: Evropska ploščad Rogaška Slatina, dne 21. 06. 2008
8. Spremljajoče prireditve v enakem obsegu kot leta 2007
9. Vključevanje ostalih subjektov v projekt (lokalne skupnosti, društva ...)
10. Število kolesarjev: 4
11. Število spremljevalcev: 3
12. Sistematizacija udeležencev projekta
13. Treniranje ekipe
14. Namen projekta: popularizacija kolesarjenja in s tem promocija sponzorjev,          donatorjev in Slovenije kot celote
15. Status projekta: projekt je rekreativnega značaja
16. Program promocije
17. Pridobivanje sponzorjev
18. Finančna ocena: 15.000,00 EUR
19. Medijska pokritost projekta

Trasa projekta

Potek maratona bo naslednji:

Start: 13. 06. 2008 v Gdansku


 Ta dan (km) Skupno (km)
1. etapa: petek 13. 06. 2008
Gdansk (Poljska)-Torun
175 175
2. etapa: sobota 14. 06. 2008
Torun–Varšava
215 390
3. etapa: nedelja 15. 06. 2008
Varšava–Skarzysko Kamienna
156 546
4. etapa: ponedeljek 16. 06. 2008
Skarzysko Kamienna–Krakov
153 699
5. etapa: sreda 18. 06. 2008
Krakov (Poljska)–Banska Bistrica (Slovaška)
220 919
6. etapa: četrtek 19. 06. 2008
Banska Bistrica (Slovaška)–
Budimpešta (Madžarska)
206 1.125
7. etapa: petek 20. 06. 2008
Budimpešta–Nagikaniža
224 1.349
8. etapa: sobota 21. 06. 2008
Nagikaniža (Madžarska)–Rogaška Slatina
143 1.492

 CILJ: Rogaška Slatina 21. 06. 2008