Kolo je simbol tistih, ki se na poti k lastnemu uspehu ne morejo naslanjati na druge.