Kolo je simbol tistih, ki se na poti k lastnemu uspehu ne morejo naslanjati na druge.

Spremljajoča ekipa SONELEX 2011

 

Blanka Colnerič
Rok Stiplovšek
Aleksander Kralj