Kolo je simbol tistih, ki se na poti k lastnemu uspehu ne morejo naslanjati na druge.

Kolesarji SONELEX 2011

Kolesarji SONELEX 2011
Janez Colnerič
Miran Fajs
Vojko Božič

Dragutin Špiljak