Kolo je simbol tistih, ki se na poti k lastnemu uspehu ne morejo naslanjati na druge.

Utrinki iz priprav 2011

 Utrinki Iz priprav ....