Kolo je simbol tistih, ki se na poti k lastnemu uspehu ne morejo naslanjati na druge.

Prijateljstvo (2006)

Janko Veber, župan Občine Kočevje in poslanec Državnega zbora RS

Lep pozdrav Občini Prokuplje!

Ob tej izjemno zanimivi priložnosti me veseli, da se lahko povezujemo tudi po tej plati in da je to ena od prvih priložnosti za ponovno vzpostavitev kontakta in obuditev sodelovanja, ki je bilo nekoč izjemno prijetno, pristno in še vedno živi v nas, pri naših občanih v zelo prijetnem spominu.

Želim si, da bi sodelovanje med Občino Kočevje in Občino Prokuplje doseglo podobno raven, še posebej ob dejstvu, ko lahko veliko svojih projektov uresničimo skupaj s pomočjo Evropske unije, oziroma aktivnosti, ki se lahko financirajo s pomočjo EU. Razlogov za sodelovanje je torej resnično veliko.

Pošiljam prisrčen pozdrav v Prokuplje in se veselim novega dogovora in novega srečanja. 


Jože Čakš, župan Občine Šmarje pri Jelšah

Srečno pot, kolesarji!

Vsaka pot, ki nas vodi od doma v tuje kraje, je prav, da je pospremljena z dobrimi željami varne poti in srečne vrnitve. Takšno željo izrekam tudi kolesarjem Janezu Colneriču, Marjanu Kužnarju, Miranu Fajsu in Vojku Božiču, ki v okviru kolesarske sekcije Športnega društva Mestinje odhajajo na 1600 km dolgo pot ultra maratona. Prav gotovo je osnovni namen preizkus fizične vzdržljivosti kolesarjev športnikov, ni pa nepomembno tudi tisto, kar taka pot tudi dodatno prinaša. Tu je prijateljstvo; promocija naših krajev v okoljih, ki jih kolesarji prevozijo in obiščejo; srečanja s predstavniki mest, krajev, občin in navezava stikov teh prijateljskih vezi; medijska promocija kolesarskega podviga in pa turističnih znamenitosti naših krajev ter širšega okolja v krajih, kjer je predviden poseben program ob sprejemu ultramaratoncev.Zato želim veliko športnih užitkov in dobro opravljene promocije naših krajev na celotni poti.
Srečno!

Tomi Rumpf, Predsednik Sveta KS Mestinje

V Občino Šmarje pri Jelšah, omejeno z občinami Rogaška Slatina, Podčetrtek, Šentjur in Poljčane, sodi KS Mestinje v obsegu 24 km2, na katerih živi 637 prebivalcev. Sicer je KS Mestinje razdeljena na tri zaselke: Stranje, Krtince in Mestinje s Pijovci.

Navzven predstavlja krajevno skupnost 7-članski svet, kateremu predseduje predsednik sveta, ki ga med seboj izvolijo na volitvah izvoljeni svetniki. Svoj sedež pa imajo v novih prostorih Doma krajanov in gasilcev. V njem imajo svoje sedeže tudi vsa ostala društva in organizacije.V KS delujejo številna društva in organizacije. Najstarejše in najštevilčnejše je Prostovoljno gasilsko društvo Mestinje, ustanovljeno leta 1900.
Ob gasilcih pa se ljudje vključujejo še v Kulturno umetniško društvo Jakob Sket, poimenovano po pisatelju, rojenemu v Mestinju. Športno društvo postaja iz leta v leto bolj aktivno, tako so tudi kolesarji, ki so na poti, njihovi člani. Krajevna organizacija Rdečega križa že vrsto let pomaga ljudem, starejšim občanom in organizira krvodajalske akcije. V lokalnem okolju pa je posebej znana mestinjska »filharmonija« - Rifl godci, ki igrajo na domača orodja.

Na območju KS Mestinje se razprostira po obsegu največje območje, namenjeno gospodarski dejavnosti, v okviru katere delujejo zasebna podjetja in družbe. Zaposlujejo ljudi iz bližnje in daljnje okolice. Izstopa družinsko podjetje Stramex, ki proizvaja in izdeluje plastično embalažo za brezalkoholne pijače. V zadnjem času z intenzivnim razvojem širi svojo paleto embalaže. Lani je ustanovilo tudi hčerinsko podjetje v Prijedoru v BiH in se tako širi na južne trge.
Vital Mestinje deluje v okviru skupine Pivovarne Laško in proizvaja naravne sokove.

Lesarsko tradicijo kraja pa nadaljuje Rogaška Les s proizvodnjo lesene vrtne galanterije. Sicer pa so v kraju še trgovine z živili in gradbenim materialom, čistilnica, frizerski salon, prodajno-servisni salon vozil Renault in številni drugi obrtniki.
Naši otroci vstopajo v osnovno šolo v domačem kraju že od leta 1976. Za najmlajše pa je poskrbljeno v enoti vrtca.

Vsa gospodinjstva so priključena na javno vodovodno oskrbo in električno omrežje. Cestna infrastruktura je iz leta v leto boljša, saj je asfaltiranih že večina cest.

Središče, kjer krajani lahko preživljajo svoj prosti čas, je športni park, ki obsega igrišča za mali nogomet, odbojko na mivki, košarko, tenis. V izgradnji pa je igrišče za badmington.Ta igrišča imajo razsvetljavo in tribuno, namenjeno igralcem.

Za urejenost in nenehni razvoj kraja so zaslužni vsi krajani in krajanke KS Mestinje, saj vsak po svojih najboljših močem prispeva svoj delež.

Kolesarjem na njihovi poti prijateljstva želim v imenu krajanov KS Mestinje predvsem čim več varnosti in vzdržljivosti. Njihov trud bo poplačan v trenutku, ko bodo sestopili s kolesa na cilju ter s tem dokazali, da se z voljo, delom in zagnanostjo lahko dosežejo cilji, ki si jih je le težko zamisliti.