Kolo je simbol tistih, ki se na poti k lastnemu uspehu ne morejo naslanjati na druge.

Rogaške novice o ultramaratonu SONELEX 2010