Kolo je simbol tistih, ki se na poti k lastnemu uspehu ne morejo naslanjati na druge.

Končno poročilo o ultramaratonu Gic Gradnje 2009

21.06.2009 ob 21:20

Temeljni dokument za izvedbo projekta 2009 je bila Projektna naloga z dne
23. 12. 2008. V tej nalogi so bile zajete smernice za izvedbo projekta.
Ime maratona smo izbrali po generalnem sponzorju in se je imenoval

GIC GRADNJE 2009.

Na prvem sestanku 7. 12. 2008 je kolesarska sekcija pripravila tudi osnutek programa promocije. Status veljavnosti ima program promocije, ki je datiran
na 23. 12. 2008.

I. Udeleženci maratona

Kolesarji:
- Janez Colnerič   
- Miran Fajs
- Vojko Božič
Spremljevalca:
- Tomaž Gobec
- Rok Stiplovšek

II. Čas trajanja maratona

Polet iz Gradca z letalom: 26. 05. 2009 ob 20. uri.
Sprejem pri veleposlaniku RS iz Madrida v Barceloni dne 27. 05. 2009.
Start maratona 28. 05. 2009 v Barceloni.
Cilj 06. 06. 2009 v Podčetrtku ob 17. uri.
Čas trajanja maratona 10 dni. ( 10 etap)

III. Skupna dolžina maratona je 1852 km.

IV. Projekt so finančno omogočili

- generalni sponzor GIC GRADNJE
- zlati sponzor MERKUR Kranj
- srebrni sponzorji: Občina Podčetrtek
                                   Občina Šmarje pri Jelšah
                                   Krajani Mestinja
 
- bronasti sponzorji: Gradbeno podjetje Stiplovšek
                                     Zavarovalnica Triglav
                                     Vitli Krpan
                                     Stramex pet
                                     VOC Celje
                                    Jelenov Greben Olimje

- donatorji
hvaležno in s ponosom smo vas navedli vse skupaj na zgibanki, plakatu in na naši spletni strani www.ciklosvet.si.

Prisrčna hvala vsem.

V. Častni gostje projekta

Na startu
veleposlanik RS v Madridu, g. Peter Reberc in
častni generalni konzul RS iz Barcelone, g. Alberto Estrada Vilarrasa.

Na koncu predzadnje etape

g. Janez Nagode, župan Občine Logatec,
g. Martin Kidrič, podžupan Občine Rogaška Slatina,
vodstvo centralne in podružnične osnovne šole Logatec z učenci,
vodstvo II. OŠ Rogaška Slatina in podružnične OŠ Sv. Florjan z učenkama .

Na cilju

g. Ivan Cajzek s soprogo Nežiko,
g. Vili Rezman, vodja odbora za gospodarstvo v parlamentu RS, s soprogo Metko,
dr. Romana Jordan Cizelj, poslanka v Evropskem parlamentu,
dr. Vinko Gorenak, vodja odbora za javno pravo in pravosodje v parlamentu RS, s soprogo dr. Ireno
g. Peter Misja, župan Občine Podčetrtek in
g. Jože Čakš, župan Občine Šmarje pri Jelšah.

Najlepša hvala.

VI. Odbor za ciljno prireditev

- Franja Ubiparipovič
- Maja Ratej
- Blaž Šelekar
- Erih Strašek
- Roman Polajžer
- Damjan Boštjančič

VII. Varovanje ciljne prireditve

- Postaja policije Šmarje pri Jelšah
- Prosignal Celje
- ZŠAM Rogaška Slatina

VIII. Sodelujoči v programu prireditve na cilju

- godba na pihala Šmarje pri Jelšah
- plesni klub Podčetrtek
- Franci in Jani Pirš
- Iztok Orešnik – Gino                     
- ansambel Vigred

IX. Projekt so podprli

- KORK Mestinje
- ŠD Mestinje
- Vinogradniško društvo TRTA iz Šmarja        
pri Jelšah
- KD Jakob Sket Mestinje
- ŠD Šmarje pri Jelšah- kolesarji
- Društvo kmetic Ajda iz Šmarja pri Jelšah
- Underfifty ridersi iz Šmarja pri Jelšah   
- Vinogradniki iz Podčetrtka
- Kolesarski klub Rogaška

ISKRENA HVALA

X. Mediji in obveščanje

- Radio Rogla in Rogaške Novice
- Radio Štajerski val
- VTV
- RC in NT
- Večer
- Plakati
- Zgibanka
- Vabila

XI. Zaključek

Ultra maraton GIC GRADNJE 2009 je bil po zahtevnosti, dolžini in času trajanja največji projekt kolesarske sekcije ŠD Mestinje do sedaj. Ponosni smo, da ga lahko ocenimo kot eden najboljših in najlepših v čudovitem mozaiku projektov EVROPA NA DVEH KOLESIH. Da smo zopet uspeli,
HVALA VSEM VAM, ki ste nas finančno, materialno, organizacijsko in moralno podprli.


Janez Colnerič,
vodja projekta